Minpris är 700:- +moms och inkluderar körning max 10 sjömil.
över detta är taxan under körning 60:- +moms per sjömil. Vid lastning/lossning/väntan, 400:- +moms per timme.

Exempel: Strömma-Sandhamn = 24 sjömil tor.

Utgångspunkt Strömma Kanal, kan diskuteras om båt befinner sig på annan plats.

Varje ring på kartan motsvarar 5 nm, med Strömma kanal i centrum.
 
 
Klicka för större karta.